اخبار

دوقلوهای استرانگمن در بین ثروتمندترین های کشور

دوقلوهای استرانگمن که با اوگور شاهین و اوزلم تورجی همکاری می کنند بین ثروتمندترین های کشور خود قرار گرفتند. شرکتBioNTech ، که سهام آن در شش ماه گذشته با واکسن تولید شده برای مقابله با ویروس کرونا ۲۵۰ درصد افزایش یافته است اوگور...

Compare listings

Compare