دوقلوهای استرانگمن در بین ثروتمندترین های کشور

دوقلوهای استرانگمن که با اوگور شاهین و اوزلم تورجی همکاری می کنند بین ثروتمندترین های کشور خود قرار گرفتند.

شرکتBioNTech ، که سهام آن در شش ماه گذشته با واکسن تولید شده برای مقابله با ویروس کرونا ۲۵۰ درصد افزایش یافته است اوگور شاهین را ثروتمند کرده است. دوقلوهای استرانگمن، که سالها پیش در این شرکت سرمایه گذاری کردند سهم زیادی از این سود را دریافت کردند.

این دوقلوها در حال حاضر در لیست ثروتمندترین افراد آلمان در رتبه های بالا قرار دارند.
دوقلوهای استرانگمن که به شرکت BioNTech کمک مالی کردند کردند، سالها پیش توسط اوگور شاهین و اوزلم تورجی تأسیس شده و زیر نظر کشور آلمان قرار دارد.

اوگور شاهین و اوزلم تورجی از بینوتک

اوگور شاهین بنیانگذار BioNTech به همراه دوقلوهای توماس و آندریاس استرانگمن بیشترین سود را به دست آوردند. شاهین حدود 17 درصد از سهام این شرکت آلمانی واقع در ماینتس را خریداری کرده که ارزش تقریبی 12 میلیارد یورویی دارد.

بر این أساس، اوگور شاهین که فرزند پدری ترک تبار و از قشر کارگر میباشد در حال حاضر جزء ثروتمندترین های کشور آلمان قرار دارد.

Compare listings

Compare