افزایش درخواست برای خرید ویلاهای مستقل در سال ۲۰۲۱

  • 2 years ago
new 18

افزایش درخواست برای خرید ویلاهای مستقل در سال ۲۰۲۱

  • 2 years ago
new 18

دوران کرونا سلایق مردم برای خرید خانه را تغییر داده و در این دوره، نیازهایی مانند در معرض هوای آزاد و فضای باز بودن مطرح شد، تقاضا برای خرید ویلاهای مستقل و باغ ها افزایش یافت.

متخصصان این میزان از افزایش تقاضا و تمایل برای خرید خانه های مستقل در دوران همه گیری را به دلیل نیاز به در خانه ماندن میدانند و باور دارند که این وضعیت میتواند تأثیرات منفی بر سلامت روان افراد داشته باشد.

news 18 1

در 6 ماه اول سال، تعداد ساختمان هایی که مجوز ساخت آنها صادر شده است 88.4 درصد افزایش یافته و به بیش از 63 هزار عدد رسیده است. در این دوره، تعداد مجوزهای صادره برای ساخت ویلاهای مستقل نیز به دلیل تأثیرات همه گیری ویروس کرونا افزایش یافته است. با نگاهی دقیقتر به ساختمان هایی که به تازگی مجوز گرفته اند، مشاهده میشود که بخش خصوصی علاقه زیادی به ساخت و ساز و سرمایه گذاری در ویلاهای مستقل نشان میدهد.

تعداد خانه های مستقل مجوز دار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 156.6 درصد افزایش یافته است که این امر میتواند یکی از تاثیرات از تبعات وجود همه گیری به حساب بیاید.

Compare listings

Compare