شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز با ۱۲۶۳ پرواز در اروپا دوم شد

  • 2 years ago
new 9 18

شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز با ۱۲۶۳ پرواز در اروپا دوم شد

  • 2 years ago
new 9 18

بر اساس گزارش سازمان ایمنی ناوبری هوایی اروپا “یورو کنترل” خطوط هوایی ترکیش ایرلاینز از 6 تا 12 سپتامبر، با میانگین 1263 پرواز بصورت روزانه در رتبه دوم محبوب ترین خطوط هوایی اروپایی قرار گرفت.

همچنین رایان ایر کشور ایرلند با 2343 پرواز در روز در رتبه اول محبوب ترین شرکت های هواپیمایی اروپا قرار دارد.

new 9 18 2

شرکت هواپیمایی ایزی جت انگلستان نیز با ۱۰۹۰ پرواز در روز در رتبه سوم قرار دارد.

new 9 18 3

Compare listings

Compare