Türk Vatandaşlığı

Bilmeniz gereken her şey ve Homes & Beyond size nasıl yardımcı olabilir?

Türkiye’deki emlak piyasası, hem finansal hem de finansal olmayan faydaları nedeniyle yabancıların gösterdiği muazzam bir talebe şahitlik etti. Bu faydalardan biri, .

Yıllar geçtikçe, Türk gayrimenkul hukuku yabancı yatırımcıları kapsayacak şekilde gelişmiştir. Türk vatandaşlığının kazanılması, misafirperverlik, yiyecek ve içecek ve turizm gibi sektörlerle hem yatırımcıya hem de Türkiye ekonomisine fayda sağlamaktadır.

Türk vatandaşlığı Kanunu

Yıllar geçtikçe, Türk gayrimenkul hukuku yabancı yatırımcıları kapsayacak şekilde gelişmiştir. Türk vatandaşlığının kazanılması, misafirperverlik, yiyecek ve içecek ve turizm gibi sektörlerle hem yatırımcıya hem de Türkiye ekonomisine fayda sağlamaktadır. Bu, yatırımcının uyruğuna bir fayda sağlamaz, çünkü misafirperverlik, yiyecek ve içecek endüstrisi ve turizm sektörlerini çekmede önemli rol oynayan ülkeler gibi Türk ekonomisinin güçlenmesine katkıda bulunacaktır.

Türk vatandaşlığı Kanunu

2010 yılında yürürlüğe giren “Türk vatandaşlığı Kanunu” nun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20. maddesine göre, yabancıların Türk vatandaşlığı almak için edinmeleri için özel şartlar bulunmaktadır. Bu Yönetmelik daha sonra cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değiştirildi ve 19 Eylül 2018’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalandı. 106 sayılı Kararname Resmi Gazete’de yayımlandı ve söz konusu tarihten itibaren yürürlüğe girdi.
Değişen yasa metninde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:

 • Vatandaşlık başvurusu için gereken sabit sermaye miktarı 2 milyon ABD dolarından 500.000 ABD dolarına düşürüldü
 • Çalışan sayısı 100’den 50’ye düşürüldü
 • Türkiye’deki bankalarda gerekli mevduat tutarı 500.000 ABD dolarına düşürüldü
 • 1 milyon ABD doları olan orijinal tutarla karşılaştırıldığında, artık en az 250.000 ABD doları değerinde gayrimenkul uygun görüldü

Yabancı yatırımcıların Türk Vatandaşlığı kriterlerini sağlaması için mülklerini veya finansal yatırımlarını en az üç yıl ellerinde tutmaları gerekmektedir.

Sunulacak Belgeler

 • Başvuru Formu (VAT-4)
 • ICAO tarafından belirlenen kıstaslarda 2 biyometrik fotoğraf (50 × 60 mm), beyaz fon Kişinin mevcut durumunu (vatandaşlığını) gösteren pasaport veya benzeri bir belge.
 • Medeni durum belgesi: Evliyse, evlilik cüzdanı; boşanmışsa, ayrılık kağıdı. Dul ise, eşinin ölüm belgesi
 • Kişinin kimliğini gösteren nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği. Evliyse, özellikle eş ve çocuklar olmak üzere aile bağlarını gösteren nüfus kayıt örneği. Kişinin doğum tarihi ayı ve tarihi yoksa, ülkesinin yetkili makamlarından alınan doğum tarihini teyit eden bir belge. Söz konusu belgenin alınamaması hâlinde, başvuru sahibinin 5553 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca işlemi kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye Bakanlığı’na ödendi makbuzu

Başvuru Hatırlatmaları

 • Bakanlığın yazılı talimatı üzerine, başvuru sahibi hakkında yabancının bulunduğu Valilik veya yabancı misyonlar (kişi yurt dışındaysa) tarafından başvuru belgelerinden oluşan bir vatandaşlık dosyası hazırlanır.
 • Posta ile yapılan başvuruların hiçbiri kabul edilmeyecektir.
 • Olgunlaşmamış veya ayrım yapabilme kabiliyetinden yoksun kişiler için vatandaşlık başvuruları, ebeveynleri veya vasileri tarafından yapılmalıdır.
 • Başvuru tarihi, başvuru sahibinin başvuru formunun başvuru makamı tarafından kaydedildiği tarih olarak alınır.
 • Yabancı makamlar tarafından verilen resmi belgelerin doğrulama süreci, nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 167.maddesi uyarınca gerçekleştirilecektir.
 • Diploma ve pasaport gibi belge gereklilikleri, başvuru sırasında Türkçe’ye çevrilmeli ve noter tasdikli olmalıdır.
 • Gerekli görülmesi halinde ikamet izninin aslının onayı il müdürlükleri tarafından da yapılabilir.

Homes & Beyond ekibi, her şeyin Türk yasalarına ve yönetmeliklerine uygun olmasını sağlamak için tüm başvuru sürecinde size rehberlik edecektir. Sorunsuz ve dertsiz bir yolculuğa çıkacağınızı garanti ediyoruz çünkü bu sürece fazlasıyla aşinayız ve deneyimliyiz.

Compare listings

Karşılaştırmak
Open chat